Συλλογικότητα: γινόμαστε σήμερα οι συμπαραγωγοί του Κοινού Οφέλους! Η 4η μηνιαία διαδικτυακή συνάντηση (Zoom) των μελών και φίλων του ΕΙΔΑΣ (Ελληνικό Ινστιτούτο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Συστημάτων), για μοίρασμα και ανταλλαγή εμπειρίας.