Συλλογικά έργα-δράσεις, αμοιβαία τα οφέλη!

Το Ινστιτούτο βασίζει την ωφελιμότητά του στον τρόπο και την έκταση συμμετοχής των μελών του στα διάφορα Έργα και Δράσεις του! Μια συλλογική ωφέλιμη δράση προσδίδει αξία στα ίδια τα μέλη που συμμετέχουν, αλλά αντανακλά και την ποιότητα αυτών που συνέβαλαν σε αυτήν. Για αυτό, τα μέλη μπορούν να επιλέγουν κάθε φορά εκείνα τα Έργα (projects), όπου θα έχουν ενεργό ρόλο συμμετοχής και αντίστοιχη λήψη αξίας. Οι ομάδες έργων λειτουργούν εθελοντικά.

Έρευνα

Διερεύνηση της μεθόδου, επιδράσεων & εφαρμογών της ΣΑ, διεθνή ερευνητικά αποτελέσματα, διεξαγωγή έρευνας και πειραματικής εφαρμογής, επαφές με ινστιτούτα και φορείς έρευνας διεθνώς.

Σχεδιασμός

Πρότυπα ποιότητας στην άσκηση της ΣΑ, πλαίσια βέλτιστων πρακτικών και θεματολογίων κατάρτισης, κώδικας δεοντολογίας συμβούλων/συντονιστών, συνέργειες με συγγενείς προσεγγίσεις.

Υποστήριξη

Ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης στη συστημική σκέψη & πράξη μεταξύ μελών, δικτύωση στην αγορά και στη διεθνή κοινότητα ΣΑ, εποπτεία συμβούλων ΣΑ, online δράσεις διεποπτείας.

Ανάπτυξη

Έργα εξωστρέφειας για αναγνώριση της ΣΑ και πρεσβευτές της μεθόδου σε φορείς λήψης αποφάσεων, διοργάνωση του ετησίου συστημικού συμποσίου και υλοποίηση δράσης διεθνούς συνεργασίας & αλληλεγγύης.

ΕΡΓΟ 1 – Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  

ΕΡΓΟ 2 – Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ 3 – ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ 4 – ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ 5 – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΟ 6 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ONLINE FORUM ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ 7 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ 8 – ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ 9 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ – ΔΙΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ

ΕΡΓΟ 10 – ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2020 “ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ”

ΕΡΓΟ 11 –  “ΥΨΩΜΑ 731” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΑΩΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΤΑΛΙΑ 2021

ΕΡΓΟ 12 – ISCA HELLENIC CHAPTER JOINT-VENTURE

Ευκαιρίες συνδημιουργίας των μελών!

Εδώ μπορείτε να παρουσιάσετε ή να μοιραστείτε αυτό που έχετε εμπνευστεί εργαζόμενοι συστημικά ή την εφαρμογή μιας καινοτομικής ιδέας. Κάθε 3η Τετάρτη του μήνα, μέλη και φίλοι του ΕΙΔΑΣ συμμετέχουν σε Διαδικτυακή Συνάντηση μέσω ΖΟΟΜ (20:00 – 21:30). Στείλτε σχετικό μήνυμα στο contact@eidas.institute, με το σκοπό και το αντικείμενο του θέματός σας, για επαφή με τον αρμόδιο Συντονιστή.

Έχετε συντάξει ένα άρθρο πάνω σε ένα συστημικό φαινόμενο ή μια συστημική τεχνική; Έχετε μεταφράσει κάτι σχετικό και νομίζετε ότι είναι κατάλληλο για το Ινστιτούτο μας; Εμπλουτίζετε την εργασία σας με συστημική προσέγγιση ή/και ΣΑ, εργαζόμενοι με άτομα, ζευγάρια, ομάδες ή ειδικά με το χώρο της εργασίας; Στείλτε το κείμενό σας στο Ινστιτούτο, μέσω email στο contact@eidas.institute και ο αρμόδιος Συντονιστής θα συνεργαστεί μαζί σας για τη δημοσίευση.

Μια Γνωσιακή Βάση επιτελεί το σκοπό της, όταν “κτίζεται” από πολλούς – αν θέλετε και μπορείτε στο περίσσευμα του χρόνου σας να συνεισφέρετε στην πρωτότυπη δημιουργία και τη συγκρότησής της, τότε η συμμετοχή σας θα έχει μεγάλη αξία! Η Γνωσιακή Βάσης της ΣΑ έχει σκοπό να συντάξει με εύκολο και χρηστικό τρόπο διαφόρους “γνωσιακούς χάρτες”, για το πεδίο και τη φαινομενολογία της ΣΑ. Πάρτε μέρος στην ομάδα του έργου αυτού και δημιουργήστε παρακαταθήκες γνώσης! Για τη σχετική επικοινωνία σας ΕΔΩ.

Αν έχετε ικανότητα ή εμπειρία στην ανάπτυξη, το συντονισμό και την αποτελεσματικότητα μια συζήτησης, τότε το Φόρουμ Μελών σας χρειάζεται! Θέλουμε να συντονιστούν ουσιαστικές συζητήσεις, πάνω σε θέματα δεοντολογίας & πρακτικής του Συστημικού Συμβούλου ή Συντονιστή ΣΑ. Επίσης, σε θέματα συστημικής σκέψης, διερεύνησης βέλτιστων πρακτικών και κοινού τόπου με άλλες συστημικές προσεγγίσεις. Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας και τα συστημικά θέματα που θα σας ενδιέφερε να συντονίσετε διάλογο!

Pin It on Pinterest

Share This