Πλαίσιο Ποιότητας για την εργασία της Συστημικής Αναπαράστασης

Οι πελάτες ιδιώτες, επαγγελματίες, στελέχη, διευθυντές ή επιχειρηματίες, ενδιαφέρονται πρωτίστως να καλύψουν τις ανάγκες τους και να μεταβάλουν την εμπειρία που έχουν από συγκεκριμένες καταστάσεις ή φαινόμενα στη ζωή τους. Τα συνηθέστερα ερωτήματά τους προς συντονιστές συμβούλους Συστημικής Αναπαράστασης ή συστημικούς θεραπευτές είναι:


  • Ποια είναι η εμπειρία σας με προσωπική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, με οικογενειακές σχέσεις, γονείς και παιδιά, σχέση ζευγαριού, κ.λπ.
  • Ποια είναι η εμπειρία σας με εργασιακές ομάδες και με ανάπτυξη στελεχών;
  • Σε ποια θέματα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η ΣΑ;
  • Πότε είναι καλύτερο να μην εφαρμόζεται η ΣΑ;
  • Πώς μπορεί ένα σχετικά ασυνήθιστο εργαλείο, όπως είναι η μέθοδος της ΣΑ, να εισαχθεί σε μια «λογική» επιχειρησιακή πραγματικότητα, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή;
  • Πώς είναι δυνατό να ωφελήσει η ΣΑ ένα ήδη πρόγραμμα ατομικής ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής;

Τα στοιχεία της Συστημικής Αναπαράστασης

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Βασίζεται σε ένα θέμα ενδιαφέροντος, σημαντικό για το πρόσωπο που θέτει το αίτημα για επεξεργασία και που ο ίδιος συμμετέχει ή συνδέεται με τη λύση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Επιλέγονται εκπρόσωποι ή σύμβολα, για τα συστημικά στοιχεία του αιτήματος, από τα οποία μπορούν να προκύψουν απαντήσεις στο συγκεκριμένο αίτημα.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Χωρική αναπαράσταση για το σύστημα και τα στοιχεία του με βοήθεια συμβόλων, χωροθετών ή εκπροσώπων & συντονισμό επαγγελματία Συμβούλου ΣΑ.

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΥΣΗ

Με τις κινήσεις πεδίου και την εκδήλωση αλλαγών στους εκπροσώπους, παράγονται απαντήσεις στο αίτημα ή νύξεις για εύρεση απαντήσεων και λύσεων.

Οι κατηγορίες της Συστημικής Αναπαράστασης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΑ

Η βασική και θεμελιώδης φαινομενολογική μέθοδος για Αρωγή Ζωής, που εισήγαγε ο Bert Hellinger, για θέματα προσωπικών & οικογενειακών σχέσεων.

ΔΟΜΙΚΗ ΣΑ

Βασίζεται στις αρχές της Οικογενειακής ΣΑ, εξετάζει δομικά συστημικά στοιχεία και δείχνει τις σχεσιακές δυναμικές της κατάστασης, όπου αναζητείται η λύση.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΑ

Μια εξαιρετικά συνθετική μέθοδος για τα φαινόμενα στον κόσμο της εργασίας, με λύσεις και προοπτικές στο πεδίο του επιχειρείν και των οργανώσεων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΑ

Η φιλοσοφική εργασία του Hellinger, χρησιμοποιεί το “ειδήμον” πεδίο της ΣΑ για εμφάνιση δημιουργικών συστημικών λύσεων επί του ανθρώπινου επιστητού.

Οι κύριες μορφές της Συστημικής Εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΑΔΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η πιο αντιπροσωπευτική, επιδραστική & ουσιώδης εργασία με ΣΑ συμβαίνει σε κύκλο ομάδας/εργαστηρίου με ειδικευμένο συντονιστή, τόπο, χρόνο, θέμα & μέλη.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το ενδεδειγμένο πλαίσιο για τη διερεύνηση μιας κατάστασης (φαινομένου), για διάνοιξη του ορίζοντα συνείδησης, για ετοιμασία μιας ΣΑ ή επεξεργασία της.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ

Αποκαλυπτική εργασία ΣΑ σε προσωπική συνεδρία, με χρήση φιγούρων/συμβόλων να εκπροσωπούν στοιχεία και διατάξεις του θέματος που διερευνά ο πελάτης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΑ ΟΜΑΔΙΚΑ & ΑΤΟΜΙΚΑ

“Ανάγκες & θεοί πείθονται” Εξελίσσονται διεθνώς νέες μορφές στην εργασία ΣΑ, μέσω του διαδικτύου και online συντονισμό ΣΑ στο πεδίο ή σε ψηφιακό χώρο.

Συστημική πλατφόρμα, ειδικά για τα μέλη!

w

ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΛΩΝ

Χώρος διαδικτυακού διαλόγου μεταξύ των μελών του Ινστιτούτου-Δικτύου, πάνω σε συστημικά φαινόμενα, αρχές & πρακτικές ΣΑ, με ένα συντονιστή ανά θέμα μεταξύ των μελών και διατύπωση συμπερασμάτων.

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ

Διαδικτυακή βάση γνωσιακού περιεχομένου για τη ΣΑ, με πρόσβαση από τα μέλη, για αναζήτηση άρθρων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, βιβλιογραφίας, συγγενών προσεγγίσεων και συστημικής ορολογίας.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Χάρτης μελών του Ινστιτούτου-Δικτύου, για χρήση του κοινού που αναζητά επαγγελματίες συμβούλους ΣΑ και για τα ίδια τα μέλη, που αναζητούν συνεργασίες στην άσκηση του έργου τους ή ευκαιρίες αυτοεξέλιξης.

l

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του Ινστιτούτου-Δικτύου να αποστείλουν προς δημοσίευση το άρθρο τους, επαγγελματικό ή επιστημονικό, που αναπτύσσει τόσο τη ΣΑ όσο και τη Συστημική Σκέψη, γενικότερα.

Pin It on Pinterest

Share This