Η Συλλογική μας Πορεία!

Το ΕΙΔΑΣ επιδιώκει την υλοποίηση προγραμμάτων, που προάγουν το συλλογικό και κοινωνικό όφελος, μέσω της διεπιστημονικής συστημικής προσέγγισης στην πράξη. Διερευνούμε τις ανθρώπινες σχέσεις και τα ανθρώπινα συστήματα – τη σχέση του ζεύγους, την οικογένεια, τον κόσμο της εργασίας, των επιχειρήσεων και οργανισμών, την κοινότητα. Επίσης, επίκαιρα φαινόμενα & δυναμικές στα μεγασυστήματα – κράτη, έθνη, ενώσεις, υπερεθνικές οντότητες, πολυεθνικοί οργανισμοί, διεθνή ρεύματα κ.ά.

Οι βασικοί σκοποί του Ινστιτούτου-Δικτύου

Η εργασία πεδίου της Συστημικής Αναπαράστασης

Η ποιοτική άσκηση συστημικής αρωγής και η κατάρτισή της

Η ενδυνάμωση και η σύνδεση μελών με κοινωνικούς εταίρους

Η δικτύωση με τους διεθνείς φορείς και η ανταλλαγή εμπειρίας

Δείτε το βίντεο στο YouTube Channel του ΕΙΔΑΣ

5 γράμματα, 30 αξίες!

Η πρώτιστη τάξη των ανθρωπίνων συστημάτων συνδέεται με το Ανήκειν, την ψυχική αυτή ανάγκη που βρίσκεται στον πυρήνα της ύπαρξής μας ως αλληλεξαρτώμενα όντα. Στο ΕΙΔΑΣ, η συλλογική μας ταυτότητα συνδέεται άρρηκτα με αρχές, αρετές και ποιότητες.

Μια ματιά στα ουσιαστικά!

Το ουσιαστικό σε ένα οργανωσιακό ανθρώπινο σύστημα, σαν το ΕΙΔΑΣ, είναι οι ξεκάθαροι ρόλοι των μελών, με σαφή δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας αναπτύσσει στα μέλη ένα αίσθημα δεσμού αλληλεγγύης και σύμπνοιας – κι έτσι επιτυγχάνεται η συστημική ισορροπία του δικτύου μας. 

Τα καταστατικά όργανα

Το Ινστιτούτο-Δίκτυο ΕΙΔΑΣ είναι ανεξάρτητος συλλογικός φορέας, για παραγωγή επιστημονικού, επαγγελματικού και κοινωνικού οφέλους. Όργανά του είναι η Γενική Συνέλευση και η Συντονιστική Επιτροπή, που εκλέγεται για θητεία δύο ετών, ενώ για υλοποίηση ειδικών έργων προβλέπεται η σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής (βλ. Κανονισμό).

[dsm_button button_one_text=”Κανονισμός ΕΙΔΑΣ – Όργανα” button_one_url=”https://eidas.institute/wp-content/uploads/2020/08/2019-09-EIDAS-ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΑ.pdf” button_one_url_new_window=”on” button_alignment=”center” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” custom_button_one=”on” button_one_icon=”%%266%%” _i=”2″ _address=”3.2.1.2″ /]

Pin It on Pinterest

Share This