Αίτηση Εγγραφής Μέλους ΕΙΔΑΣ & Εμπιστευτικά Στοιχεία
Προς τη Συντονιστική Επιτροπή / ΕΙΔΑΣ

(* Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά)

Σπουδαστικό Μέλος (ως 3 χρόνια)

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ - ΗΠΑ | ΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ |
25 € 50 €

Τακτικό Μέλος

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ - ΗΠΑ | ΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ |
50 € 100 €

Μέλος - Σύμβουλος ΣΑ

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ - ΗΠΑ | ΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ |
Διαδικασία αρχνικής πιστοποίησης
50 € 100 €
Online σελίδα, ετησίως (μετά το έτος πιστοποίησης)
25 € 50 €

Μέλος - Εκπαιδευτής ΣΑ

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ - ΗΠΑ | ΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ |
Διαδικασία αρχνικής πιστοποίησης
100 € 150 €
Online σελίδα, ετησίως (μετά το έτος πιστοποίησης)
100 € 100 €

Αρωγό Μέλος / Νομικό Πρόσωπο

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ - ΗΠΑ | ΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ |
200 € 500 €

ISCA MEMBER

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ - ΗΠΑ | ΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ |
200 € 500 €

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: αποδέχομαι τη συμμετοχή μου στο «ΕΙΔΑΣ» Ελληνικό Ινστιτούτο-Δίκτυο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Συστημάτων καθώς και το σκοπό και το περιεχόμενο της λειτουργίας του, που κοινοποιούνται διαδικτυακά και γραπτά. Δηλώνω επίσης, ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στη βαθμίδα Μέλους, που έχω επιλέξει με την αίτηση αυτή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησής μου, συνεπάγεται την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Μέλους του ΕΙΔΑΣ, μετά και την καταβολή εκ μέρους μου της συνδρομής που έχω επιλέξει παραπάνω

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ E-BANKING: Παρακαλούμε, κάνετε την καταβολή της συνδρομής σας στον τραπεζικό λογαριασμό του Διαχειριστή ΕΙΔΑΣ (Άννα Σαλιβέρου) και ενημερώστε μας μέσω email: eidas.institute@gmail.com για την κατάθεση που κάνατε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
A/C: 104/556549-95
IBAN: GR9701101040000010455654995

EUROBANK
A/C 0026.0025.450101568139

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
A/C: 6002-010982-973
IBAN: GR3701710020006002010982973

ALPHA BANK
A/C: 120-00-2310025220
IBAN: GR4501401200120002310025220

Αιτιολογία κατάθεσης «ΕΙΔΑΣ - Ονοματεπώνυμό σας»

Pin It on Pinterest

Share This