Τα σημεία “κλειδιά”

Τι να λαμβάνεται υπόψη από τους Συμβούλους ΣΑ

 

Η εμπειρία διδάσκει ότι η Εργασία της ΣΑ αποτελεί ένα πολυεπίπεδο, απαιτητικό και ευαίσθητο πεδίο παροχής υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο να κατέχονται τα «εργαλεία» της ΣΑ, αλλά να υπάρχει και μια σημαντική θεωρητική και πρακτική γνώση της συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας προς ιδιώτες ή/και στελέχη επιχειρήσεων. Επιπλέον, απαιτείται ένα συστημικό δομικό μοντέλο εργασίας, σε συνδυασμό με το ότι ο Συντονιστής είναι και παραμένει αυτόνομος, έχοντας ακεραιότητα και προσωπική υπευθυνότητα. Σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις, το ΕΙΔΑΣ έχει αναπτύξει ποιοτικά πρότυπα για την άσκηση της εργασίας Συστημικής Αναπαράστασης, για τους Συντονιστές των ΣΑ και για προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση στη συστημική φαινομενολογική εργασία.

[dss_transformable_image image=”https://eidas.institute/wp-content/uploads/2020/10/FACES_TEACHERS.png” perspective=”1016px” rotate_y=”-15deg” rotate_z=”11deg” anim_duration=”900ms” _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default” custom_margin=”10px||||false|false” box_shadow_style=”preset2″ perspective__hover_enabled=”off|desktop”][/dss_transformable_image]

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Για εργασία με συστημικές αναπαραστάσεις στο πεδίο των προσωπικών και οικογενειακών σχέσεων, απαιτείται ευρεία επαγγελματική και προσωπική ικανότητα από την πλευρά του Συντονιστή Συμβούλου ΣΑ.

Η Οικογενειακή Αναπαράσταση είναι μέθοδος Αρωγής Ζωής

Εδώ μπαίνει το κείμενο αναφοράς.

Βασίζεται στις συστημικές αρχές των οικογενειακών & προσωπικών σχέσεων

Εδώ μπαίνει το κείμενο αναφοράς.

Με την Αναπαράσταση αποκαλύπτονται οι αθέατες δυναμικές των σχέσεων

Εδώ μπαίνει το κείμενο αναφοράς.

Στη ΣΑ γίνονται ορατά διαγενεαλογικά μοτίβα και στοιχεία πεπρωμένου

Εδώ μπαίνει το κείμενο αναφοράς.

Με τη ΣΑ αποκαθίστανται οι σχεσιακές εμπλοκές των μελών του συστήματος

Εδώ μπαίνει το κείμενο αναφοράς.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Εργαζόμενοι με συστημικές αναπαραστάσεις Οργανώσεων & Επιχειρήσεων, απαιτούνται προσεγγίσεις και λειτουργικές διεργασίες που να είναι κατανοητές τόσο στα επικεφαλής στελέχη όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό της οργάνωσης.

Η ΣΟΑ έχει αναπτύξει μια ανεξάρτητη μεθοδολογική ταυτότητα

Ενώ η Οργανωσιακή Αναπαράσταση αρχικά εισήχθη σαν ένας τύπος της οικογενειακής αναπαράστασης, έχει σήμερα – όπως χρησιμοποιείται διεθνώς σε πλαίσια επιχειρείν και εργασίας  – αναπτύξει μια ανεξάρτητη ταυτότητα. Είναι σημαντικό να είναι ο Συντονιστής της ΣΟΑ καλά συνδεδεμένος με τον κόσμο των επιχειρήσεων, αναφορικά με το περιεχόμενο του επιχειρείν, ικανότητα κατανόησης, επιχειρησιακή γλώσσα, οργανωσιακές διαδικασίες.

Είναι «συστημική αναπαράσταση» με την ευρεία έννοια

Θεωρούμε τον όρο «συστημική αναπαράσταση» σαν ένα όρο-ομπρέλα, για ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών πεδίου, από απλές τεχνικές συστημικού σχεδιασμού μέχρι μεθόδους που βασίζονται στην εκπροσωπευτική αντίληψη μελών ομαδικού εργαστηρίου, τεχνικές με συνδεδεμένες και αποσυνδεδεμένες μορφές, με σύμβολα και ανθρώπους σαν εκπροσώπους.

Η ΣΟΑ μπορεί να συνεργήσει με άλλες γνωστές επιχειρησιακές μεθόδους

Η Οργανωσιακή Αναπαράσταση θεωρείται σαν ένα από τα εργαλεία συμβουλευτικής και διοίκησης, που μπορεί να συνδυαστεί με άλλα ήδη δοκιμασμένα. Το ΕΙΔΑΣ έχει καταστατικό του σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών με άλλες μεθόδους και προσεγγίσεις οργανωσιακής ψυχολογίας, ανάπτυξης και έρευνας. Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει, ότι ο επιτυχέστερος τρόπος χρήσης της ΣΟΑ είναι να γίνει κατανοητή η θέση της σαν συμπληρωματική των ήδη γνωστών μέσων, σαν ένα ειδικό και πολύ αποδοτικό εργαλείο.

Η ΣΟΑ αναπτύσσει έναν ολοένα και πιο ειδικευμένο χαρακτήρα

Εμπειρογνώμονες και ειδικοί σύμβουλοι από διαφόρους κλάδους, όπως η οργανωσιακή ανάπτυξη, το marketing, η διαφήμιση, η διοίκηση έργου, η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. έχουν αναπτύξει ειδικούς «τύπους» ΣΟΑ για κάθε «επαγγελματικό πεδίο». Με τον τρόπο αυτό, η Οργανωσιακή Αναπαράσταση συνδέεται ισχυρά με τα ισχύοντα επιχειρησιακά εργαλεία και μεθόδους, τόσο σε επίπεδο γλώσσας όσο και περιεχομένου.

Η ΣΟΑ ενσωματώνεται στις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης

Εδώ έχουμε μια εμπειρία βέλτιστης πρακτικής: Όταν η ΣΟΑ ενσωματώνεται στις τρέχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες, αυξάνεται η πιθανότητα οι πληροφορίες που ανέκυψαν, κατά τη διεξαγωγή της, να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες επιδράσεις. Αυτό με τη σειρά του, τοποθετεί τη ΣΟΑ περισσότερο ΜΕΣΑ στην επιχειρησιακή λειτουργία – στη διοίκηση, τις ομάδες έργου, τα τμήματα, τους εκπαιδευτικούς κύκλους. Οι προκύπτουσες επιγνώσεις, ιδέες και ενοράσεις, είναι επεξεργάσιμες κατά επανάληψη και μπορούν να ενσωματώνονται στη συνεχή ροή και διαδικασία της επιχειρησιακής πρακτικής και κουλτούρας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εργαζόμενοι με τις Πνευματικές Αναπαραστάσεις Συστημάτων (ΠΑΣ) διαπιστώνουμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με μια ολότητα ευρύτερη, με ένα πνευματικό πεδίο. Σε αυτό το πεδίο όλα τα μέλη της οικογένειας ή της ομάδας, της οποίας είμαστε μέλη, είναι παρόντα -περιλαμβάνονται ακόμη και οι νεκροί- και όλοι βρίσκονται σε συνήχηση μεταξύ τους. Μέσα από τις ΠΑΣ έρχονται στο φως οι ενέργειες αυτών των διασυνδέσεων και τότε απελευθερωνόμαστε, σε ψυχικό επίπεδο, από τα δεσμά της μοίρας ή του πεπρωμένου.

Η ΠΑΣ αναπτύσσει μία εσωτερική νοοτροπία

Ο Συντονιστής της ΠΑΣ παραδίνεται, με κάθε τρόπο και σε κάθε βήμα της αναπαράστασης, στην καθοδήγηση του Νου-Πνεύματος, της Αριστοτελικής αυτής σύλληψης για την ανώτατη πνευματική δύναμη που κινεί τα πάντα στη ζωή. Έτσι, ο Συντονιστής γνωρίζει και κατευθύνεται, σχετικά με ποιον μπορεί να εργαστεί, πόσο μακριά τού επιτρέπεται να προχωρήσει και πότε να σταματήσει. Σε όλη αυτήν τη διαδικασία παραμένει συνδεδεμένος με τον καθέναν και με το κάθε τι, έτσι ακριβώς όπως αυτός ή αυτό είναι, με αγάπη και σεβασμό, χωρίς καμία κριτική.

Η ΠΑΣ οδηγεί στην απόλυτη ελευθερία χωρίς να διαχωρίζει σε καλό και κακό

Αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι καθοδηγούνται από την ίδια κινητήρια πνευματική δύναμη, το Νου-Πνεύμα, όποια και αν είναι η μοίρα τους ή οι ενοχές τους. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί για τις δυνάμεις που μάς φέρνουν στη ζωή και μάς κινούν. Έτσι, ελευθερωνόμαστε από τις έγνοιες και τις ανησυχίες μας και είμαστε απόλυτα ελεύθεροι να επιλέγουμε. Επιπλέον, μέσω της ΠΑΣ, μάς διδάσκεται η δυνατότητα να αποδεχτούμε τους πάντες και τα πάντα χωρίς διακρίσεις, όπως ακριβώς μάς δέχεται κι εμάς αυτή η πνευματική κινητήρια δύναμη.

Η ΠΑΣ μάς ελευθερώνει από την τάση μας να προδικάζουμε

Δεν χρειάζεται να κατευθύνουμε την ΠΑΣ προς ένα αίσιο τέλος, υποθέτοντας μόνοι μας τι είναι σωστό ή λάθος για εμάς ή για τον πελάτη. Απλά, παραμένουμε ανοιχτοί στις ενοράσεις και στις επιγνώσεις που εμφανίζονται, παρατηρώντας με δέος και προσοχή την συνήχηση και τις κινήσεις του Νου-Πνεύματος.

Η ΠΑΣ θέτει κάποια όρια που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε

Κάθε αρωγός που εργάζεται με την ΠΑΣ αντιλαμβάνεται ότι συμβαδίζει με μια μεγαλύτερη πνευματική δύναμη και καθίσταται συγκρατημένος και ταπεινός, αναγνωρίζοντας ότι όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια του δεν είναι δικό του δημιούργημα! Αποφεύγει οποιαδήποτε παρέμβαση, αφήνοντας τη διαδικασία να εξελιχθεί σύμφωνα με αυτήν την πνευματική κινητήρια δύναμη, το Νου-Πνεύμα, που μάς φέρνει στη ζωή και μάς κινεί.

Η ΠΑΣ δεν είναι είδος ψυχοθεραπείας, αλλά είναι εφαρμοσμένη φιλοσοφία

Εργαζόμενοι με την ΠΑΣ, συνειδητοποιούμε ότι το πνεύμα βρίσκεται πάνω από την ψυχή και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ελευθερία από τους περιορισμούς. Στο πεδίο αυτό, ερχόμαστε σε επαφή με την πραγματική μας αιτία, με την πηγή της ύπαρξής μας, που είναι αυτός ο δημιουργικός Νους-Πνεύμα. Βέβαια, αυτή η πηγή δεν είναι μόνο δική μας, είναι η πηγή του καθενός από εμάς και του κόσμου όλου ως συνόλου. Καθώς νιώθουμε το άγγιγμα αυτής της πηγής, διαπιστώνουμε ότι είμαστε σε απόλυτη επαφή με κάθε άλλο πλάσμα στη γη, αλλά παρόλα αυτά επηρεάζουμε μόνο την προσωπική μας ύπαρξη. Έτσι, βιώνουμε την ενότητα. Μόνο τότε είμαστε σε κατάλληλη θέση να βοηθήσουμε και άλλους συνανθρώπους μας να γνωρίσουν αυτόν το δρόμο της επίγνωσης και της αρωγής προς τους άλλους. Τότε, έχουμε γίνει πραγματικά φίλοι της σοφίας (φιλόσοφοι) και η ζωή μας αντανακλά τις εσωτερικές μας επιγνώσεις.

ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Μια πιο εξειδικευμένη εργασία συστημικής αναπαράστασης είναι το συστημικό δομικό μοντέλο αναπαράστασης δηλ. αναπαράσταση που βασίζεται σε συγκεκριμένα μοντέλα συστημικών σχέσεων, ανάλογα με το θέμα που θέλει κάποιος να επεξεργαστεί. Με τα μοντέλα αυτά ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξετάσει μια πλειάδα θεμάτων, όπως σωματικά συμπτώματα, λήψη αποφάσεων, εναλλακτικές επιλογές, στόχους, πόρους, θέματα επιχειρείν, καριέρα κ.ά. Η εργασία αυτή βασίζεται στην εσωτερική επεξεργασία του πελάτη.

Η ΔΑΣ χρησιμοποιεί αναπαραστατικά πρωτόκολλα

Ανάλογα με το υπό επεξεργασία θέμα του πελάτη, υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα δομικής αναπαράστασης για εφαρμογή στο πεδίο. Τα κυριότερα είναι: η αναπαράσταση Προβλήματος, αναπαράσταση Συμπτώματος, αναπαράσταση «Τετράλημμα» (κατάλληλο για λήψη αποφάσεων ή διερεύνηση νέων όψεων ενός ζητήματος), αναπαράσταση Χρονογραμμής, Νέου Έργου, Οργανωσιακά Φαινόμενα, Branding, Marketing κ.ά.

Στη ΔΑΣ ο πελάτης και το αίτημά του αποτελούν το σημείο εστίασης

Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης μπορεί να εξωτερικεύσει τις εσωτερικές του εικόνες, μέσα από την αναπαραστατική διεργασία. Αυτή η εξωτερικευμένη εικόνα έχει το πλεονέκτημα, σε σχέση με την εσωτερική εικόνα, ότι μπορεί να αλλάξει με τρόπο ώστε να μέρη του συστήματος να μπουν σε τάξη και ο ίδιος ο πελάτης να αισθανθεί καλύτερα. Αυτή η διεργασία, με την σειρά της, επηρεάζει θετικά το θέμα στο οποίο αναζητείται λύση, αφού επέρχονται αλλαγές στην εσωτερική δομή σκέψης, συναισθημάτων και αντίληψης του πελάτη για την εν λόγω κατάσταση.

Η ΔΑΣ χρησιμοποιεί τεχνικές εστίασης στη λύση κι όχι στο πρόβλημα

Οι νεότερες σχολές θεραπευτικής σκέψης και οι πρακτικές τους είναι προσανατολισμένες στη λύση κι όχι στο πρόβλημα, στην ενδυνάμωση κι όχι στην παθολογία, στην εμπειρία κι όχι στην αυθεντία. Τέτοια πεδία, που τροφοδότησαν με τα ευρήματα και τις παρατηρήσεις τους τη Συστημική Σκέψη & Πράξη, είναι ο NLP, η Βραχεία Θεραπεία Εστίασης στη Λύση (Solution Focus Brief Therapy), Συστημική Συμβουλευτική (Systemic Consulting), η θεραπεία Gestalt, ο Δημιουργικός Οραματισμός, η Θεραπεία Σχημάτων κ.ά.

Η ΔΑΣ προσφέρει πολλαπλές εικόνες του οικογενειακού συστήματος

Προκειμένου να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη αντίληψη του οικογενειακού τοπίου, η ΔΑΣ μάς παρέχει δημιουργικές δυνατότητες να εργαστούμε με το θέμα του πελάτη, όσον αφορά τις οικογενειακές σχέσεις του. Πρακτικά, αυτές οι δύο δυνατότητες είναι: (1) η Οικογενειακή Εικόνα σαν διαγνωστικό εργαλείο, όπου τίθεται η οικογένεια σαν σχήμα & μορφή στο χώρο και (2) η Οικογενειακή Εικόνα σαν θεραπευτικό εργαλείο, όπου επιτυγχάνεται κοίταγμα των μελών της οικογένειας από διαφορετική προοπτική.

Η ΔΑΣ αποτελεί σημαντικό περιεχόμενο μιας ατομικής συνεδρίας

Κεντρική “τεχνική” της ΔΑΣ αποτελεί η τεχνική της χωροθεσίας, όπου χρησιμοποιούνται απλά υλικά (χαρτί, πινακίδες, μαξιλάρια, συμβολικά αντικείμενα), τα οποία τοποθετούνται στο συστημικό πεδίο και “εκπροσωπούν” στοιχεία του υπό επεξεργασία θέματος του πελάτη. Άρα, η επιδεξιότητα του Συντονιστή ΣΑ στη χωροθεσία μπορεί να διανοίξει νέους ορίζοντες συνείδησης στον πελάτη! Η ΔΑΣ είναι μια πολύ δημιουργική διεργασία, ιδίως αν τηρείται πιστά η φαινομενολογική προσέγγιση στο επεξεργαζόμενο θέμα.

Pin It on Pinterest

Share This