Διαδικτυακός Τόπος Κοινότητας ΣΑ

Σκοπός της ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας

Βασικό έργο του Ινστιτούτου-Δικτύου ΕΙΔΑΣ αποτελεί ο σχεδιασμός, η τεχνική υλοποίηση, το ποιοτικό περιεχόμενο και η διαδραστική χρησιμότητα του Ιστοχώρου eidas.institute για τα μέλη και το κοινό. Αυτά τα χαρακτηριστικά μετατρέπουν έναν Ιστοχώρο σε “πλατφόρμα” – η δική μας εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς:

 1. Αναλυτική ενημέρωση για το Ινστιτούτο-Δίκτυο, τόσο για την οργάνωση και τους σκοπούς του, όσο και για την προσέγγιση της φαινομενολογίας των ανθρωπίνων συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό, η μέθοδος της Συστημικής Αναπαράστασης αποκτά τη δική της ανοικτή, αντικειμενική και ενημερωμένη διαδικτυακή βάση γνώσης και κατανόησης για τα μέλη και το ευρύ κοινό.
 2. Εξατομικευμένη προβολή των επαγγελματιών μελών, σε δική του ιστοσελίδα κάθε πιστοποιημένος για την επαγγελματική του επάρκεια Μέλος του ΕΙΔΑΣ.
 3. Ενημερωμένη λίστα μελών, ονομαστικά, γεωγραφικά και κατά ειδικότητα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα μέλη του Ινστιτούτου-Δικτύου.
 4. Ενημέρωση για τα πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης ΣΑ, τα οποία παρέχονται από επαγγελματικά μέλη-εκπαιδευτές του Ινστιτούτου-Δικτύου προς το κοινό ή άλλες επαγγελματικές ομάδες.
 5. Προώθηση των δράσεων, προγραμμάτων και έργων του ΕΙΔΑΣ, σε συνδυασμό με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούμε (Facebook, YouTube).
 6. Συγκρότηση και λειτουργία Γνωσιακής Βάσης για τη Συστημική Αναπαράσταση, Forum Μελών & Forum Συστημικού Διαλόγου, καθώς και Βιβλιοθήκη Καλών Πρακτικών για τη Συστημική Αναπαράσταση.
 7. Αρθρογραφία μελών, αλλά και έγκριτα άρθρα συστημικών συμβούλων και ψυχοθεραπευτών από το εξωτερικό (στη γλώσσα τους και μεταφρασμένα στην Ελληνική).
 8. “ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ” τακτικό ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης, το οποίο αποστέλλεται προς όλα τα μέλη του Ινστιτούτου-Δικτύου και όλους όσους έχουν εγγραφεί στη σχετική λίστα παραληπτών (ισχύουν κανόνες GDPR).
 9. Σελίδα Facebook & Κανάλι YouTube ΕΙΔΑΣ – Δημόσια λειτουργία, εμπλουτισμός με περιεχόμενο.

 

Διαδικτυακό Προφίλ Συστημικού Συμβούλου

 • Το ΕΙΔΑΣ εμφανίζει τα προφίλ των πιστοποιημένων μελών του αποκλειστικά στη διαδικτυακή του πλατφόρμα.
 • Για κάθε επαγγελματία Συστημικό Σύμβουλο ή/και Εκπαιδευτή, παρουσιάζεται το προσωπικό του προφίλ στην αρχική σελίδα του Ιστοχώρου και έτσι είναι ορατό για τους ενδιαφερόμενους που κάνουν τη σχετική αναζήτηση.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΑΣ (# 6.1 & 6.2)
1 Ο επαγγελματίας Συστημικός Σύμβουλος δημιουργεί το προφίλ του μέσω ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΙΔΑΣ. Αυτή η προσωπική δήλωση στοιχείων επικυρώνεται από την Ομάδα Ποιότητας του ΕΙΔΑΣ.
2 Η Ομάδα Ποιότητας αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, που διορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Ινστιτούτου (ΣΕ/ΕΙΔΑΣ).
3 Στη διαδικασία επικύρωσης του προφίλ, διεξάγεται συνέντευξη του Συστημικού Συμβούλου από μέλος της Ομάδας Ποιότητας, για τα σημεία της φόρμας που χρήζουν διευκρίνισης, με τη βοήθεια ενός τυποποιημένου οδηγού-ερωτηματολογίου.
4 Για τη διαδικασία αποδοχής προφίλ, χρεώνεται μία εφάπαξ συνδρομή, (βλ. ιστοσελίδα “ΜΕΛΗ”). Σε περίπτωση μη αποδοχής ως επαγγελματικό μέλος του ΕΙΔΑΣ, η εφάπαξ συνδρομή ισχύει για νέα αίτηση εντός των δύο (2) επομένων ετών.
5 Ισχύει ετήσια συνδρομή για την εμφάνιση του προφίλ στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΙΔΑΣ. Αυτή δεν θα χρεωθεί για το έτος που έγινε η πιστοποίηση.
6 Κάθε τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση ενός προφίλ στη πλατφόρμα, ο Συστημικός Σύμβουλος πρέπει να διαπιστευτεί και πάλι σαν επαγγελματικό μέλος του ΕΙΔΑΣ, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία για τουλάχιστον 20 ώρες κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης ή/και εποπτείας, ετησίως, μαζί με προσωπική δήλωση σχετικά με τον αριθμό των Σ/Α, που παρείχε προς πελάτες (τουλάχιστον 20 ετησίως).
7 Ο επαγγελματίας Συστημικός Σύμβουλος εγγυάται να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας και να εξελίσσεται προσωπικά στο πλαίσιο της μεθόδου της ΣΑ.
8 Σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας ή μη καταβολής των ετήσιων συνδρομών, το ΕΙΔΑΣ έχει το δικαίωμα να διαγράψει το προφίλ του μέλους από τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αυτή η διαγραφή ισχύει για ένα πλήρες δωδεκάμηνο.
9 Εάν ο Συστημικός Σύμβουλος δεν είναι πλέον επαγγελματικό μέλος του ΕΙΔΑΣ, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το λογότυπο ΕΙΔΑΣ ή να κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε πιστοποιήσεις του από το ΕΙΔΑΣ επί δικών του εγγράφων και διαφημίσεων.
10 Το ΕΙΔΑΣ εξασφαλίζει την παροχή μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας διαμεσολάβησης για χρήση των πελατών, οι οποίοι εγείρουν απαιτήσεις εναντίον ενός Συστημικού Συμβούλου, επαγγελματικού μέλους του Ινστιτούτου, ή τον δυσφημούν. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αυτής στοχεύει στην εξισορρόπηση των απαιτήσεων των δύο πλευρών.

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This