ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οικογενειακή Συστημική Αναπαράσταση (ΟΣΑ)

Οικογενειακή Συστημική Αναπαράσταση (ΟΣΑ)

Οι Συστημικές Αναπαραστάσεις είναι μια μέθοδος, μια προσέγγιση, ένας τύπος θεραπείας, μια συλλογή πληροφοριών, μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία, μια μελέτη ανθρώπινων σχέσεων, ένα χρήσιμο εργαλείο που εφαρμόζεται σε πολλούς κλάδους, ένας τρόπος αντίληψης του κόσμου, που συνεχίζει να γοητεύει πολλούς σε όλο τον κόσμο: εκείνους που αγωνίζονται, εκείνους που θέλουν να μάθουν κι εκείνους που θέλουν να διδάξουν. – ISCA

ISCA Hellenic Chapter

ISCA Hellenic Chapter

Being ISCA is not a legal certification or training entity, but mainly a systemic community platform that holds a significant space for shared connection and interaction internationally, we serve each other supporting our growth, experience, insight, practice and knowledge for a global belonging in the constellation worldwide systemic community holding to our practice and code of ethics.

Pin It on Pinterest

Share This