ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Οικογενειακή Συστημική Αναπαράσταση (ΟΣΑ)

Οικογενειακή Συστημική Αναπαράσταση (ΟΣΑ)

Οι Συστημικές Αναπαραστάσεις είναι μια μέθοδος, μια προσέγγιση, ένας τύπος θεραπείας, μια συλλογή πληροφοριών, μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία, μια μελέτη ανθρώπινων σχέσεων, ένα χρήσιμο εργαλείο που εφαρμόζεται σε πολλούς κλάδους, ένας τρόπος αντίληψης του κόσμου, που συνεχίζει να γοητεύει πολλούς σε όλο τον κόσμο: εκείνους που αγωνίζονται, εκείνους που θέλουν να μάθουν κι εκείνους που θέλουν να διδάξουν. – ISCA

Συστημική Οργανωσιακή Αναπαράσταση (ΣΟΑ)

Συστημική Οργανωσιακή Αναπαράσταση (ΣΟΑ)

Τα πεδία που μπορούν να εφαρμοσθούν οι Συστημικές Οργανωσιακές Αναπαραστάσεις (ΣΟΑ) έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε διεθνές επίπεδο. Εδώ, δείχνονται τα πεδία εφαρμογής της ΣΟΑ, τοποθετημένα σε ένα πίνακα 4 αξόνων, σύμφωνα με τα κριτήρια «εγκαθιδρυμένο ή καινοτομικό» για τον τομέα εφαρμογής και «επιχείρηση ή προσωπικότητα» για το πεδίο συστημικής εργασίας.

Pin It on Pinterest

Share This