Οι Συστημικές Αναπαραστάσεις είναι μια μέθοδος, μια προσέγγιση, ένας τύπος θεραπείας, μια συλλογή πληροφοριών, μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία, μια μελέτη ανθρώπινων σχέσεων, ένα χρήσιμο εργαλείο που εφαρμόζεται σε πολλούς κλάδους, ένας τρόπος αντίληψης του κόσμου, που συνεχίζει να γοητεύει πολλούς σε όλο τον κόσμο: εκείνους που αγωνίζονται, εκείνους που θέλουν να μάθουν κι εκείνους που θέλουν να διδάξουν. – ISCA