ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πλαίσιο Ποιότητας Εργασίας ΣΑ

Πλαίσιο Ποιότητας Εργασίας ΣΑ

Το Πλαίσιο Ποιότητας ΣΑ προορίζεται να προσφέρει στους πελάτες προσανατολισμό κατά την επιλογή επαγγελματικών συμβούλων Συστημικής Αναπαράστασης για Ιδιώτες ή/και Οργανισμούς & Επιχειρήσεις. Παρέχονται επίσης Πρότυπα Ποιότητας για τα ίδια τα μέλη του ΕΙΔΑΣ, για να εφαρμοστούν κατά την άσκηση του έργου τους και για επιλογή των δραστηριοτήτων τους περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης.

Pin It on Pinterest