ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑ
Συστημική Οργανωσιακή Αναπαράσταση (ΣΟΑ)

Συστημική Οργανωσιακή Αναπαράσταση (ΣΟΑ)

Τα πεδία που μπορούν να εφαρμοσθούν οι Συστημικές Οργανωσιακές Αναπαραστάσεις (ΣΟΑ) έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε διεθνές επίπεδο. Εδώ, δείχνονται τα πεδία εφαρμογής της ΣΟΑ, τοποθετημένα σε ένα πίνακα 4 αξόνων, σύμφωνα με τα κριτήρια «εγκαθιδρυμένο ή καινοτομικό» για τον τομέα εφαρμογής και «επιχείρηση ή προσωπικότητα» για το πεδίο συστημικής εργασίας.

Πλαίσιο Ποιότητας Εργασίας ΣΑ

Πλαίσιο Ποιότητας Εργασίας ΣΑ

Το Πλαίσιο Ποιότητας ΣΑ προορίζεται να προσφέρει στους πελάτες προσανατολισμό κατά την επιλογή επαγγελματικών συμβούλων Συστημικής Αναπαράστασης για Ιδιώτες ή/και Οργανισμούς & Επιχειρήσεις. Παρέχονται επίσης Πρότυπα Ποιότητας για τα ίδια τα μέλη του ΕΙΔΑΣ, για να εφαρμοστούν κατά την άσκηση του έργου τους και για επιλογή των δραστηριοτήτων τους περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης.

ISCA Hellenic Chapter

ISCA Hellenic Chapter

Being ISCA is not a legal certification or training entity, but mainly a systemic community platform that holds a significant space for shared connection and interaction internationally, we serve each other supporting our growth, experience, insight, practice and knowledge for a global belonging in the constellation worldwide systemic community holding to our practice and code of ethics.

Pin It on Pinterest